Επιθεώρηση ποιότητας

Product testing

Δοκιμή προϊόντος

Αναφέρεται στη δοκιμή προϊόντων από μηχανήματα και εξοπλισμό αφού έχουν παραχθεί για να πληρούν τα πρότυπα του πελάτη.

Ελεγχος ποιότητας

Αναφέρεται στο προϊόν στο τελικό προϊόν, πριν από την παράδοση του τελικού ελέγχου, τα πιστοποιημένα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν.

Quality Control
Inspection Declaration

Δήλωση Επιθεώρησης

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΥΧΑΙΟ έλεγχο του προϊόντος πριν αποσταλεί στο τελωνείο και μόνο εάν πληροί τα πρότυπα εξαγωγής μπορεί να αποδεσμευτεί.